მინის ფიალა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფიალა
მასალა
მინა
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია სამთავროს ჩრდილო უბანზე, N24 ქვაყუთში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სახელმწიფო მუზეუმი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
მინის ფიალა დაზიანებულია. მის გარეთა წრეზე გამოყვანილია ბერძნული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
ფილის შუაში გამოსახულია ფარშევანგი, ხოლო ირგვლივ - გეომეტრიული ორნამენტი.

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
IV-V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

დალიე, იცოცხლე

კომენტარი

წარწერა მიუთითებს იმაზე, რომ ჭურჭელი სასმისია, ამგვარი სასმისები მსგავსი წარწერით ევქარისტიული დანიშნულებისა იყო ქრისტიანულ ხანაში.

ასოთა მოხაზულობის მიხედვით წარწერა გვიან რომაული, ადრე ბიზანტიური ხანით უნდა დათარიღდეს, განსაკ. გამოირჩევა ასო ζ თავისი არქაული იერით. ხელნაწერებში ასეთი ζ დადასტურებულია ჩვენ წელთააღრიცხვამდელ საუკუნეებში (შდრ. V. Gardthausen, Griechische Paleographie, II. 1913. Taf. I), რაც შეეხება მინას და სხვა მაგარ საწერ მასალას, ისინი მეტ კონსერვატიულობას იჩენენ და გაცილებით უფრო გვიან შევხვდებით ასოთა ადრინდელ მოხაზულობებს. ვ. ლატიშევი კერჩის ერთ მინის ჭურჭელს, რომელსაც დიდი მსგავსება აქვს ამ მასალასთან (არა სიუჟეტის მიხედვით), IV ს-ით ათარიღებს. მის მიერ დამოწმებულ ნივთზე არის წარწერა, რომელიც ისეთივეა, როგორც სამთავროდან მოტანილი მინის ჭურჭლისა, აქ უკეთ იკითხება πιε ζησης (ე.ი. πίε ζήσῃς). სამთავროს წარწერა დაახლ. ამავე დროისა უნდა იყოს, რა დროისაც კერჩის ჭურჭელია.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 269 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 266-267 ნ. უგრეხელიძე, სამთავროში აღმოჩენილი მინის ჭურჭელი ფრაშევანგის გამოსახულებით В. В. Латышев, Сборник греческих надписей христианских времен из Южной России, 119-120

ფოტო