ზევახის ოქროს ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ოქრო
აღმოჩენის ადგილი
არმაზი
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია არმაზში, ქალის სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № ა40/I19
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ოქროს ბეჭედი აჟურული რკალითა და თვლით, რომელზეც სამი ბერძნული ასოა გამოყვანილი. 9 11
ზომა
H. 11,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ასოები ნეგატიურად არის შესრულებული.
დეკორი
ბეჭდის თვალზე გამოსახულია საყურიანი მამაკაცის პროფილი.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

ზევახეს

კომენტარი

თუ გაშიფრვა სწორეა, მოცემულია იგივე საკუთარი სახელი, რომელიც არაერთხელ დასტურდება სხვა წარწერებში, მხოლოდ ის დაწერილია უხმოვნებოდ("ზვხ" ან "ზვკ").

დათარიღების საფუძველია ასოთა მოხაზულობა, რაც თავსდება რომაულ ხანაში, ხოლო ინვენტარის მიხედვით, რაც იმავე სამარხში აღმოჩნდა, ნივთი წარწერიანად III ს-ის მიწურულით თარიღდება.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი 261 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში 263

ფოტო