სამილახის წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
ჯვრის ნამსხვრევი მიკვლეულ იქნა მაჰომედ რაჯაბოვის მიერ ხუნზახის ძველ უბანში, რომელსაც სამილახი ჰქვია
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა სამსტრიქონიანია. ჯვრის ნამსხვრევზე წარმოდგენილია ზედა სტრიქონის ქვედა ნაწილი და მის ქვემოთ 2 სრული სტრიქონი. ზედა სტრიქონზე 5 ნიშნიდან შესაძლებელია მხოლოდ ბოლო ა ხმოვნის ამოცნობა. შუა სტრიქონი ამოკვეთილია უთანაბროდ: პირველი 3 ასო დახრილია და რომელიღაც სიტყვის -რავ დაბოლოება უნდა იყოს. დანარჩენი 4 ასო თანაბრადაა განლაგებული და იკითხება როგორც ჰატა. ქვედა სტრიქონზე ორი ასო -აჟ ოდნავ დაცილებულია გამოსახულების დანარჩენი ნაწილებისაგან, აქ, სავარაუდოდ, ეწერა ჯვრის დაკარგული მარჯვენა მკლავის წინა სტრიქონზე დაწყებული რომელიღაც სიტყვის დაბოლოება. დანარჩენი 4 ასო სანა- თანაბრადაა განლაგებული მწკრივში.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. ტექსტი ხუნძურია
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

[] []
[]რავ ჰატა
[]აჟ სანა

დიპლომატიური

[] []
[]ႰႠႥ ჀႠႲႠ
[]ႠႯ ႱႠႬႠ

თარგმანი

კომენტარი

შაჰბან ჰაფიზოვის აზრით, ჯვრის მთელი ტექსტიდან შესაძლებელია მხოლოდ ორი იკითხვისის ამოკითხვა: ხ'ატა - ხუნძური ხ'ატან, „სამლოცველო, ეკვდერი“, ხოლო მისი წინა -რავ სეგმენტი, სავარაუდოდ, ხუნძური სიტყვის დაბოლოებაა, რომელშიც კიდურა -ვ მამაკაცის კლასის აღმნიშვნელი უნდა იყოს.

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 111-112

ფოტო