ხუნზახის II წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
XIX საუკუნის ბოლოს ე. ზიჩიმ და ბ. პოშტამ ხუნზახში მიაკვლიეს ქვის ფილას ძველქართული წარწერითურთ
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახი, დაღესტანი, წარწერის მულაჟი ინახება ბუდაპეშტში
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია. ფილის ზედა ნაწილზე თაყვანისცემის პოზაში გამოსახულია ორი მწყერი, ხოლო ქვედა ნაწილზე ქართული წარწერაა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა. ტექსტი ქართულია
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
IX-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

კრიტიკული

ჯ(უა)რი ქ(რისტე)სი ქ[]

დიპლომატიური

ႿႰႨ ႵႱႨ Ⴕ[]

თარგმანი

ჯუარი ქრისტესი ქ...

კომენტარი

დ. ატაევი ამ წარწერას ასე კითხულობდა: „ჯვარი ქრისტესი ქ...“ (Атаев Д.М. Христианские древности Аварии… 173). იმის გამო, რომ მისი ნაშრომი დაბალი ხარისხის ქაღალდზე იყო ნაბეჭდი, შაჰბან ჰაფიზოვმა ე. ზიჩის გამოცემის ბავარიის სახელმწიფო ბიბლიოთეკის (მიუნხენი) ვებგვერდზე განთავსებული უფრო ხარისხიანი ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია გამოიყენა (https://bit.ly/35StnuD), თუმცა შედარებამ დაარწმუნა, რომ დ. ატაევს ტექსტი სწორად ამოუკითხავს. მოსალოდნელია, რომ ბოლო ქ ასო პირველ ბგერას აღნიშნავდეს იმ მიცვალებულის სახელისა, ვისთვისაც წყალობას გამოითხოვდნენ. წარწერის დათარიღებისათვის ორიენტირია ჯ ასოს მოხაზულობა, რაც დამახასიათებელი იყო IX-XI საუკუნეებისათვის.

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 122

ფოტო