ხუნზახის III წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
კირქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
1952 წელს დ. ატაევმა ხუნზახში, კერძოდ, ტად-რაალში აღმოაჩინა ქრისტიანული სამარხი. მასში აღმოჩენილი 3 ნივთიდან ორზე ამოკვეთილია წარწერები ქართულ და ხუნძურ ენებზე (Атаев Д.М. Каменные кресты из окрестностей Хунзаха, 137). მათგან ქვის პირველი ჯვარი ინახება ხუნზახის საშუალო სკოლაში. წარწერა მასზე იმდენად წაშლილია, რომ ამოკითხვის იმედი არ არსებობს. მეორე ქვა წარმოადგენს სამკუთხედის ფორმის კირქვის ფილას ზედ გამოსახული ჯვრით. ფილაზე იკითხება მხოლოდ პირველი სტრიქონი, დანარჩენი ასოები წაშლილია. წერის ტექნიკა აქ საკმაოდ პრიმიტიულია (Атаев Д.М. Каменные кресты из окрестностей Хунзаха, 183,185).
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა. ტექსტი ქართულია
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ჯ(უარ)ი ქ(რისტე)სი ო(ჳფალ)ო

დიპლომატიური

ႿႨ ႵႱႨ ႭႭ

თარგმანი

ჯვარი ქრისტესი, უფალო

კომენტარი

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 122

ფოტო