ხუნზახის IV წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
1957 წელს დაღესტნის მეორე არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ ტად-რაალში მოიპოვა 2 ქვა ძველქართული წარწერებითურთ. ერთი მათგანი ჯვარია (Атаев Д.М. Христианские древности Аварии, 173)
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ორსტრიქონიანია, მისი ტექსტის უდიდესი ნაწილი წაშლილია. ზედა ნაწილში იკითხება მხოლოდ ი და ზ ასოები, ხოლო ქვედა ნაწილში - მიჯრით ნაწერი ნ, უ და ვ
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ნუსხური წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

თარგმანი

კომენტარი

წარწერა XII საუკუნით თარიღდება

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 122

ფოტო