ხუნზახის VII წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
1970-1971 წლებში ტად-რაალში აღმოჩნდა სამი ქვა ქართული წარწერებითურთ. ისინი ინახება ხუნზახელი ალიბეკ კაზანბიევის სახლში. მათ შორის არის ერთი ნამტვრევი ქვის ჯვრისა, რომელიც ნაპოვნია ხუნზახიდან 3 კმ-ში მდებარე ხუტორ ხინის ეკლესიის ნანგრევებთან (Яковлев Н.Ф.. Новое в изучении Северного Кавказа. Новый Восток. 1924, 246; Гамбашидзе Г. Вопросы христианской культуры и исторической географии Аварии в свете результатов Дагестано-Грузинской объединённой археологической экспедиции АН ГССР и СССР, 1983, 7). შემორჩენილია მხოლოდ ორი გვერდითი მკლავი. გადარჩენილია მხოლოდ ორი სტრიქონი (მეორე - ნაწილობრივ)
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ორსტრიქონიანია.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

კრიტიკული

სამებაო
[] შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

ႱႠႫႤႡႠႭ
[] ႸႤ

თარგმანი

სამებაო, ? შეიწყალე.

კომენტარი

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 124

ფოტო