ხუნზახის XI წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ხუნზახის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია. ქვის ნამსხვრევზე ამოკვეთილია სამი ასო
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

თარგმანი

ქრისტე ე...

კომენტარი

შაჰბან ჰაფიზოვი წარწერას XIII-XIV საუკუნეებით ათარიღებს. ქე ასოებს შორის არსებული ლაკუნის თავზე ზის ქარაგმის ნიშანი, რაც ქრისტე სიტყვის შემოკლებაზე მიანიშნებს. მესამე ასო, სავარაუდოდ, ე უნდა იყოს.

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 127

ფოტო