ხუნზახის XII წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ხუნზახი, დაღესტანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
დაღესტნის სახელმწიფო მუზეუმი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ორსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ნუსხურნარევი ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
XIII-XIV AD
დათარიღების საფუძველი
lettering, historical, context

თარგმანი

კომენტარი

დაღესტნის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში ინახება ქვის ნამტვრევი, რომელზეც გამოსახულია სამი ასო. შაჰბან ჰაფიზოვი წარწერას გარკვეული პირობითობით XIII-XIV საუკუნეებს აკუთვნებს. პირველი ორი ნუსხური ასო განლაგებულია ზედა სტრიქონზე და მკაფიოდ იკითხება როგორც გა მარცვალი, ხოლო ქვედა სტრიქონზე გამოსახული ასომთავრული ასოს იდენტიფიკაცია საძნელოა - იგი უფრო ჲ უნდა იყოს. ეს მონაცემები საკმარისი არ არის წარწერის ტექსტის გასახსნელად.

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 127

ფოტო