ჰოწატლის I წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ჯვარი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
სოფ. ჰოწატლი, ხუნზახის რაიონი, დაღესტანი
გარემოებები
დ. ატაევმა ჯვრის ნატეხი ხუნზახის რაიონის სოფელ ჰოწატლიდან ორ კილომეტრში იპოვა
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სოფ. ჰოწატლი, ხუნზახის რაიონი, დაღესტანი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ოთხსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტ)ესი
უ(ფალ)ო ვე-
ნაჴს-

დიპლომატიური

ႵႤႱႨ
ႳႭ ႥႤ
ႬႠჄႱ

თარგმანი

უფალო ქრისტე, ვენახსა

კომენტარი

დ. ატაევის აზრით, პირველ სტრიქონზე იკითხება ქრისტესი ოფალო „უფალო ქრისტე“, შემდეგ კი იკითხება მხოლოდ სიტყვა „ვენაჴსა“ (Атаев Д.М. Каменные кресты из окрестностей Хунзаха. Материалы по археологии Дагестана. Т. I. Махачкала, 1959, 185).

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 129

ფოტო