თანუსის წარწერა დაღესტნიდან

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
სოფ. თანუსი, ხუნზახის რაიონი, დაღესტანი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
არ არის მითითებული
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

ქ(რისტეს)ი ო(ჳფალ)ო

დიპლომატიური

ႵႨ ႭႭ

თარგმანი

ქრისტესი, უფალო...

კომენტარი

დ. ატაევი ერთ სტატიაში ახსენებს მის მიერ ხუნზახის პლატოზე მდებარე სოფელ თანუსის უბან მოჰოხში მიკვლეულ ერთ წარწერას, რომელიც ჩასმული ყოფილა მეჩეთის კედელში. წარწერა ორსიტყვიანი ყოფილა: ქრისტესი ოფალო (Атаев Д.М. Каменные кресты из окрестностей Хунзаха. Материалы по археологии Дагестана. Т. I. Махачкала, 1959, 185), თუმცა მისი ფოტოსურათი არ გამოქვეყნებულა. ამ წარწერასთან დაკავშირებით შაჰბან ჰაფიზოვი ახსენებს ცნობებს 1880-1890 წლებში სოფელ თანუსიდან რაღაც წარწერიანი ქვის გატანის შესახებ. ამ სოფლის განაპირას, ფლატე კონცხზე, რომელიც დაჰყურებს ხუნზახის პლატოს, არის გამაგრებული ნაქალაქარის ნაშთები, რომელსაც ხუნძი ქრისტიანი ნუცალის სურაყათ სირტანის ძის სახელს უკავშირებენ. 1923 წლის ექსპედიციის დროს პროფ. ნ. იაკოვლევს ადგილობრივმა მცხოვრებმა შ. ჰიტინოვასოვმა აცნობა, რომ აქ იყო წარწერიანი ქვა, რომელიც 30-40 წლით ადრე სადღაც წაუღიათ (Яковлев Н. Новое в изучении Северного Кавказа. Новый Восток. 1924, 244).

გამოცემები

    შაჰბან ჰაფიზოვი, ქართული, ქართულ-ხუნძური და ხუნძური წარწერები მთიან ხუნძეთში (დაღესტანი), 129-130

ფოტო