ფერწერითი ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
არ არის მითითებული
აღმოჩენის ადგილი
ლაგურკა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლაგურკას ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ფერწერითი ხატის გამოსახულების მარცხნივ და მარჯვნივ თავთან აქვს დაქარაგმებული მთავრული ბერძნული წარწერა. მარცხენა ნაწილს უჭირავს 4x5 სმ. მარჯვენას - 4x6 სმ. ასოების სიგანე სხვადასხვა აქვთ.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
არის ქარაგმის ნიშნები, მონოგრამები, სიტყვათშემოკლება. 3
დეკორი
ორნამენტად არის ერტიკალური წერტილები (3 და 2).

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI-XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἅ(γιο)ς
2
Μ(ι)χ(α)ήλ

დიპლომატიური

1
ΟΑΣ
2
ΜΧΗΛ

თარგმანი

წმიდა

მიქაელი

კომენტარი

შესაძლოა წარწერაში დადასტურებულ მონოგრამაში სახელის ყველა ასო იგულისხმებოდეს.

დათარიღება ხდება ასოთა მოზახულობის მიხედვით. წარწერაში შემოკლების წესი ჩვეულებრივ არ არის. ასო λ უფრო δ-ს ჰგავს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 87-88 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 42

ფოტო