ჭედური ხატი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ხატი
მასალა
ვერცხლი
აღმოჩენის ადგილი
ლაგურკა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლაგურკას ეკლესია № 104
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
გამოსახულების მარცხნივ და მარჯვნივ ბერძნული მთავრული წარწერაა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერაში გვხვდება Α მონოგრამა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI-XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἅ(γιο)ς
2
Παῦλος

დიპლომატიური

1
ΟΑΣ
2
ΠΑΥΛΟΣ

თარგმანი

წმიდა

პავლე

კომენტარი

ჭედური ხატი (4x5) ბერძნული ხელობისაა.

წარწერა პალეოგრაფიული ნიშნების მიხედვით (Α მონოგრამა) და ასოთა მოხაზულობის საფუძველზე შუაბიზანტიური ხანით უნდა დათარიღდეს. საგანგებო დამათარიღებელი ნიშნები არა აქვს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 88 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 42

ფოტო