თეთრი ბროლის პირამიდის ფორმის საბეჭდავი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
საბეჭდავი
მასალა
ბროლი
აღმოჩენის ადგილი
ლაგურკა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ლაგურკას ეკლესია
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
საბეჭდავის ფუძეს ირგვლივ აქვს ბერძნული მთავრული წარწერა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
წარწერა გამოყვანილია ნეგატიურად.
დეკორი
თეთრი ბროლის პირამიდის ფორმის საბეჭდავს ფუძეზე ამოჭრილი აქვს ნათლისღება.

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
VI-VIII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

Κ(scil. υρίου) β(scil. άψις) Ἰορδ(scil. άνη)ς. Ἀνδρι(scil. ας)

დიპლომატიური

Κ(scil. ΥΡΙΟΥ)Β(scil. ΑΨΙΣ)ΙΟΡΔ(scil. ΑΝΗ)ΣΑΝΔΡΙ(scil. ΑΣ)

თარგმანი

უფლის მონათვლა იორდანეში. ანდრია

კომენტარი

წარწერა პალეოგრაფიული მონაცემების მიხედვით თარიღდება.

ნივთზე აწერია სიუჟეტის დასათაურება და მფლობელის სახელი.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 88 თინათინს ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 43

ფოტო