გელათის საკურთხევლის წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მოზაიკა
მასალა
მოზაიკა
აღმოჩენის ადგილი
გელათის ღვთისმშობლის ტაძარის საკურთხევლის კონქი
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
გელათის ღვთისმშობლის ტაძარის საკურთხევლის კონქი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ბერძნული ასომთავრული წარწერები მოზაიკითაა შესრულებული.
დეკორი
ტაძრის საკურთხევლის კონქში მოზაიკაზე გამოხატულია ღვთისმშობელი ქრისტე-ემანუელით და აქეთ-იქით მთავარანგელოზებით. მოზაიკაზე გამოხატულ მთავარანგელოზებს ორივეს ხელში უჭირავთ ლაბარი, რომელზედაც აწერია †ΑΓΙΟC (სამჯერ) /წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს/.

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

1
ὁ ἀρχ(άγγελος) Μιχ(αήλ)
2
Μ(ήτ)ηρ θ(εο)ῦ
3
ὁ ἀρχ(άγγελος) Γαβ(ριήλ)

დიპლომატიური

1
ΟΑΡΧΜΙΧ
2
ΜΗΡΘΥ
3
ΟΑΡΧΓΑΒ

თარგმანი

მთავარანგელოზი მიქაელი

დედა ღვთისა

მთავარანგელოზი გაბრიელი

კომენტარი

გელათის ღვთისმშობლის ტაძარი აგებულია დავით აღმაშენებლის მიერ (XII ს.) მოხატულია სხვადასხვა დროს (XIII-XIV სს.) ფრესკებით, რომლებზედაც უხვად არის შემორჩენილი ქართული და ბერძნული წარწერები.

ხელოვნებათმცოდნეთა მიერ გელათის მოზაიკა (და, მაშასადამე, ზედ გამოყვანილი ბერძნული წარწერები) 1125-1130 წლებით არის დათარიღებული (შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, 187. რ. მეფისაშვილი, თ. ვირსალაძე, გელათი... თბ., 1982, ტაბ. 47-50. იგი შექმნილია ბიზანტიაში განსწავლული ქართველი მხატვრის მიერ).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 153 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 125-126

ფოტო