ბიბლიოგრაფიაშერმადინ ონიანი, ვანის ქვაბთა ორი პოეტური წარწერა, ძეგლის მეგობარი, თბილისი, 1967, 10-11