ბიბლიოგრაფია დევი ბერძენიშვილი, დებედის ხეობის ისტორიული გეოგრაფიისათვის, დმანისი, V, თბილისი, 2006