ბოლნისის სიონის V/VI სს. ფრაგმენტი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მწვანე ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ბოლნისის სიონი
გარემოებები
ბოლნისის ტაძარი მდებარეობს ისტორიულ ქვემო ქართლში, 9 კმ. მანძილზე ქ. ბოლნისიდან სამხრეთით, 1 კმ. მანძილზე სოფ. ბონის-ხაჩინიდან. ეს წარწერა 1937 წელს აღმოაჩინა კულტურულ ძეგლთა დაცვის კომიტეტის მიერ მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, რომელსაც ლევან მუსხელიშვილი ხელმძღვანელობდა.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 328
ზომა
H. 39,W. 21,6,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ერთსტრიქონიანია. ქვის ზემო ნაწილში გამოქანდაკებულია რელიეფური, პატარა სამკუთხედებისაგან შემდგარ მედალიონში ჩასმული „ბოლნური ჯვარი“ ბუნზე. მის ქვემოთ, დადაბლებულ სწორკუთხა ფონზე კი წარწერაა ამოკვეთილი. 3 16
ზომა
H. 3,W. ,
ასოთა სიმაღლე
3
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა 3
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ფრაგმენტი
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

თარგმანი

განდი

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #10. წარწერას განკვეთილობისა და ქარაგმის ნიშნები არ ახლავს.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 76-77 Н. Г. Чубинашвили, Болнисский сион, 101 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, 41-42

ფოტო