ბიბლიოგრაფიაН. Г. Чубинашвили, , აკად. ნიკო მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე, IX, 1940