ბოლნისის სიონის ეპიტაფია იოანე ბოლნელისა და მოსახსენებელი შუშანიკისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
მწვანე ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ბოლნისის სიონი
გარემოებები
ბოლნისის ტაძარი მდებარეობს ისტორიულ ქვემო ქართლში, 9 კმ. მანძილზე ქ. ბოლნისიდან სამხრეთით, 1 კმ. მანძილზე სოფ. ბონის-ხაჩინიდან. წარწერა 1937 წელს აღმოაჩინა კულტურულ ძეგლთა დაცვის კომიტეტის მიერ მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ, რომელსაც ლევან მუსხელიშვილი ხელმძღვანელობდა.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 139 (სხსმ 166)
ზომა
H. 57,W. 27,5,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა შვიდსტრიქონიანია. ფილა იმავე ქვისაა, რომლითაც აშენებულია ბოლნისის ტაძარი. I გვერდზე, ზემო ნაწილში, რელიეფით გამოქანდაკებულია მედალიონში ჩასმული „ბოლნური ჯვარი“, რომლის ქვემოთ ამოჭრილია ოთხი სტრიქონი. II გვერდზე, ფილის ზურგზე, ამოჭრილია დანარჩენი სამი სტრიქონი. 26 17 21 16
ზომა
H. 26 21,W. ,
ასოთა სიმაღლე
4-6
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა 4-6
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
ეპიტაფია
დათარიღება
IX AD
დათარიღების საფუძველი
n/a

კრიტიკული

1
ესე ს(ა)ფ(ლავ)ნი ი(ოვა)ნე
ბ(ოლ)ნ(ე)ლ ეპ(ის)კ(ოპოსის)ნი
და ვინ სხ(უა)ჲ დ(აე)ფლ(ა)ს
ამ(ას)ცა ნუ (ე)გ(ე)ბ(ი)ს
2
ესე ჯ(უარ)ი შ-
უშანი-
კისი

დიპლომატიური

1
ႤႱႤ ႱႴႬႨ ႨႬႤ
ႡႬႪ ႤႮႩႬႨ
ႣႠ ႥႨႬ ႱႾჂ ႣႴႪႱ
ႠႫႺႠ ႬႳ ႢႡႱ
2
ႤႱႤ ႿႨ Ⴘ
ႳႸႠႬႨ
ႩႨႱႨ

თარგმანი

ეს საფლავი არის იოანე ბოლნელი ეპისკოპოსისა და მასზე სხვა რომ დაეფლას, ნუ მოხდება.

შუშანიკის ეს ჯვარი.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #64-65. ქარაგმის ნიშნად გამოყენებულია გრძელი, განივი, სწორი ხაზი. განკვეთილობის ნიშნები არ ახლავს. წარწერის დათარიღების პალეოგრაფიული საფუძველია: Ⴊ, Ⴌ გრაფემების მიდრეკილება განუსხურებისაკენ, გახსნილია Ⴁ და შეკრულია Ⴣ; წარწერა არ უნდა იყოს „ბოლნური ჯვრის“ თანადროული. II გვერდის წარწერაზე მეორე სტრიქონში ასოები Ⴣ და Ⴘ შეცდომით გვერდზე შეტრიალებულადაა ამოკვეთილი.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, 153-154 ლევან მუსხელიშვილი, ბოლნისი, 337-339 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების კატალოგი, 22-23

ფოტო