ბოგას თეოდორეს წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფილა
მასალა
კერამიკა
აღმოჩენის ადგილი
ბოგა, ახალციხის მუნიციპალიტეტი
გარემოებები
წარწერა აღმოჩნდა სოფ. ბოგას ეკლესიის ნანგრევების გათხრისას
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
სამცხე-ჯავახეთის მუზეუმი
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
სამსიტყვიანი რელიეფური წარწერა განლაგებულია ჯვრის მკლავებს შორის და მის ზემოთ. კერამიკაზე ლამაზი, კიდეებში ბურთულებდასმული რელიეფური ჯვარია გამოსახული
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
რელიეფური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

ქ(რისტ)ე
თ(ეოდორ)ე
შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

ႵႤ
ႧႤ
ႸႤ

თარგმანი

ქრისტე, თეოდორე შეიწყალე.

კომენტარი

გამოცემები

    ვალერი სილოგავა, ახალი ეპიგრაფიკული მასალა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ მუზეუმში, 285-287 ვალერი სილოგავა, სამცხის ლაპიდარული ეპიგრაფიკა, 118-169

ფოტო