ბრინჯაოს ბეჭდის ნატეხი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
ბრინჯაო
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
ნივთი მოპოვებულია ბაიერნისეული გათხრების დროს.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი № 350
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბეჭდის ფარზე არის ბერძნული ლიგატურა-მონოგრამა.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მონოგრამა
დათარიღება
I-III AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კომენტარი

ლიგატურა-მონოგრამა რომელიმე პირის სახელს უნდა წარმოადგენდეს. სახელი გაშიფრული არ არის.

დათარიღება ხდება ძირითადი ასოს მოხაზულობის მიხედვით.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 265-266 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 259 A. Zakharow, Gemmen und Siegel des Museums Georgiens, 263

ფოტო