მოზაიკური წარწერა a

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
მოზაიკა
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ბიჭვინტა
გარემოებები
1952 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ (ხელმძღვანელი ა. აფაქიძე) მოზაიკური იატაკი ხელმეორედ აღმოაჩინა ბიჭვინთის ცენტრალური ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთით, დაახლოებით 300 მეტრზე.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
არ არის მითითებული
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ბიჭვინტის მოზაიკური წარწერებიდან პირველი წარმოადგენს 104 სმ-იანი დიამეტრის მქონე წრეში ჩაწერილ ქრიზმას, რომლის ზედა ნაწილი ამჟამად დაზიანებულია (გადარჩენილია ქვედა, 47 სმ-ის სიმაღლის ნაწილი, რომლის მაქსიმალური სიგანე 76 სმ-ია) და მის მარჯვნივ შემორჩენილია ω (დაზიანებული მარჯვენა ნაწილით). ω-ს ზომებია: განი - 22 სმ, სიმაღლე - 16 სმ. წრის ფონი არის ბაცი, თითქმის თეთრი კენჭბისგან გაკეთებული, ქრიზმა და ω შემოხაზულია მუქი, მოშავო-მოლურჯო კენჭებით; შიგნით ქრიზმა შევსებულია მოწითალო-ვარდისფერი კენჭებით, ხოლო ω-ს, რომელიც შესრულებულია კენჭების სამი რიგით, კიდურა კენჭები მუქი აქვს, ხოლო შუა ერთი რიგი - მოწითალო ვარდისფერი.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
დათარიღება
V-VI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

(ἐγὼ εἶμι τὸ )ἄ(λφα ☧ καὶ τὸ )ὦ(μεγα, λέγει κύριος)

დიპლომატიური

ΑΩ

თარგმანი

ქრისტე, მე ვარ ანი და ჰოე... იტყჳს უფალი

კომენტარი

1915 წ. ა. ზოტოვმა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც მოცემულია ბიჭვინტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესიის ნანაგრევებისა და მისი ბერძნულწარწერიანი მოზაიკური იატაკის შესახებ ცნობები (ნაშრომს დართული აქვს ამ წარწერის პირი და სავარაუდო წაკითხვა), წარწერა წაიკითხა ლ. ლოპატინსკიმ. ამის შემდეგ მოზაიკა წარწერითურთ არავის უნახავს 1952 წლამდე, მანამდე, ვიდრე იგი ხელმეორედ არ აღმოაჩინეს. 1955 წელს მთელი მოზაიკური იატაკი (წარწერითურთ)გადმოტანილ იქნა თბილისში. ბერძნული წარწერები მოთავსებულია საკურთხევლის იატაკზე. იატაკის რესტავრაცია და მონტაჟი შესრულებულია თ. თოდუას მიერ.

მოზაიკაზე არის ქრისტეს აღმნიშვნელი მონოგრამა, ხოლო ΑΩ მოუთითებს იოანეს გამოცხადების ცნობილ ადგილზე (1, 8; 21, 6).

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 59 A. Зотов, Находки в Пицундском монастыре-древнем Питиунте, 14-17 თ. ყაუხჩიშვილი, ბიჭვინტის მოზაიკის ბერძნული წარწერა, 218-241 თ. ყაუხჩიშვილი, ბიჭვინტის მოზაიკის ბერძნული წარწერა, 73-80 Т. С. Каухчишвили, Эпиграфические новости из Грузии, 130-131 В. А. Леквинадзе, О древнейшей базилике Питиунта и её мозаиках, 174 ბიჭვინთის მოზაიკა, 423

ფოტო