ბიბლიოგრაფიაზაზა ალექსიძე, ლუვრი - ახტალა, ქრისტიანული კავკასია, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, ტ. 3, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2016