ზედა ვარძიის „კიდურყვავილოვანი“ წარწერა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია
ზომა
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ცხრასტრიქონიანია. იგი ამოკვეთილია სამხრეთ კარის ბალავრის ქვაზე, რელიეფური ჯვრის ორივე მხარეს
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა, კიდურყვავილოვანი ასოები
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
სავედრებელი
დათარიღება
X-XI AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

†დ(ე)დ(ა)ო ღ(მრ)თ(ი)ს(ა)ო მ(ეო)ხ-
ეყ(ა)ვ ე(რისთავთ)ე(რისთავ)სა ლ(ი)პ(ა)რი(ტ)ს
და შვილთა მის-
თა დღ(ე)ს(ა) მ(ა)ს ს(ა)შ(ი)ნელ-
5სა
რ(ომელმა)ნ გ(უ)ლსმოდ-
გ(ი)ნებ(ი)თ აღგ(ი)შე-
ნა წ(მიდა)ჲ ესე ეკლე-
სიაჲ ა(მე)ნ

დიპლომატიური

†ႣႣႭ ႶႧႱႭ ႫႾ
ႤႷႥ ႤႤႱႠ ႪႮႰႨႱ
ႣႠ ႸႥႨႪႧႠ ႫႨႱ
ႧႠ ႣႶႱ ႫႱ ႱႸႬႤႪ
5ႱႠ
ႰႬ ႢႪႱႫႭႣ
ႢႬႤႡႧ ႠႶႢႸႤ
ႬႠ ႼჂ ႤႱႤ ႤႩႪႤ
ႱႨႠჂ ႠႬ

თარგმანი

† ღვთის დედაო, იმ საშინელ დღეს მეოხ-ეყავ ერისთავთ-ერისთავს ლიპარიტს და მის შვილებს, რომელმაც გულმოდგინებით აგიშენა ეს წმიდა ეკლესია, ამინ.

კომენტარი

ზედა ვარძიის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ვარძიის გამოქვაბულების ჩრდილო-დასავლეთით, სამიოდე კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. იგი ქვის ფილებითაა მოპირკეთებული და ჩუქურთმებით შემკული. გამომცემელი მიიჩნევს, რომ ვარძიის წარწერის ასოებს ბევრი აქვთ საერთო X-XI სს. ხელნაწერთა საზედაო ასოებთან. ეს მსგავსება მას აფიქრებინებს, რომ ოსტატს ზედა ვარძიის წარწერის ასოთა მოყვანილობის და სამკაულის შერჩევისას ნიმუშად X-XI სს. მიჯნის ერთი ან რამდენიმე ხელნაწერი ჰქონდა აღებული. წარწერაში მოხსენიებული ერისთავთ-ერისთავი ლიპარიტი კი შეიძლება ლიპარიტ რატის ძე, ანუ ლიპარიტ II იყოს. წარწერაში სიტყვები ერთმანეთისაგან გამიჯნულია.

გამოცემები

    ციალა გაბაშვილი, ზედა ვარძიის „კიდურყვავილოვანი“ წარწერა, 31-32

ფოტო