აბულბუგის ქვა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
კედელი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
აბულბუგის ეკლესია
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
აბულბუგი
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
აბულბუგის მცირე, ერთნავიანი რესტავრირებული ეკლესიის დასავლეთ კედელში გარედან, დაახლოებით ადამიანის სიმაღლეზე ჩადგმულია ქვა, რომელზედაც გამოსახულია ბოლნური ჯვარი და მის ქვეშ ბერძნული ასოები.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მონოგრამა
დათარიღება
VI-VII AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

მე ვარ ანი და ჰოე...

კომენტარი

როგორც ცნობილია, წარწერაში გამოყენებული აღნიშვნა პირველი საუკუნეებიდან მომდინარეობს. იგი ქრისტეს სიმბოლოა და წარმოადგენს იოანეს გამოცხადებიდან ადგილს, შეიძლება ითქვას, შემოკლებით გადმოცემას. ეს ადგილია: 1,8 და 21,6: "ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ... λέγει Κύριος ὁ θεός" ("მე ვარ ანი და ჰოე... იტყვს უფალი").

ქვა ამჟამად სწორად არაა ჩადგმული (180 გრადუსით არის შესაბრუნებელი), ჩანს ძველი მასალა (დაახლოებით VI-VII სს-ის ქვა) გამოიყენეს შემდეგ და ისე ჩასვეს, როგორც მოხვდათ.

წარწერა საინტერესოა პალეოგრაფიული თვალსაზრისით: α საკმაოდ სტილიზებულია (ბევრი დამატებითი შტრიხი აქვს), ხოლო ω წესიერი ფორმისა არც კია, მთლიანად შესაბრუნებელია. სავარაუდოდ ეს ადგილობრივი მჭრელის შეცდომა უნდა იყოს.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 241 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 292-293 ლ. მუსხელიშვილი, არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრის ხეობაში, 24-26

ფოტო