ბიბლიოგრაფიაპარმენ ზაქარაია, ნაქალაქარ ურბნისის ხუროთმოძღვრება, 1965