ბიბლიოგრაფიაქართული არქიტექტურის გზები, მოხსენება გ. ჩუბინაშვილი და ნ. სევეროვი, წაკითხული სრულიად საქართველოს საბჭოთა არქიტექტორების პირველ ყრილობაზე 1936 წლის 21 თებერვალს, 1936