ბიბლიოგრაფიაბ. მჭედლიშვილი, ბოლნისის სიონის დათარიღებისათვის: მაცნე (ისტ. და არქეოლოგ. სერია), 1984, #3