ბიბლიოგრაფიალეონ მელიქსეთ-ბეგი, ქობერი და მისი სომხური და ქართული წარწერები, ჟურნალი "ტფილისის უნივერსიტეტის მოამბე", VII, თბილისი, 1927