ბიბლიოგრაფიაVirjilio Corbo, M. Tarchnishvili, , Ierusalem,1953, #28