პალესტინის წარწერა II

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
იატაკი
მასალა
მოზაიკა
აღმოჩენის ადგილი
პალესტინა, იუდას უდაბნო, წმიდა თეოდორეს სახელობის ქართული მონასტერი
გარემოებები
1952-1953 წლებში იტალიელმა არქეოლოგმა, ვირჯილიო კორბომ, პალესტინაში, იუდას უდაბნოში, ბეთლემის მახლობლად, აღმოაჩინა ქართული მონასტრის ნანგრევები, სადაც მიაკვლიეს სამ ქართულ წარწერას.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
იერუსალიმის ფრანცისკანელთა მუზეუმი (Studium Biblicum Franciscanum Museum)
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა თორმეტსტრიქონიანია. პირველი რვა სტრიქონი შედარებით დაუზიანებლად არის მოღწეული, მეცხრე და მეათე სტიქონები მთლიანად დაზიანებულია, ხოლო მეთერთმეტე და მეთორმეტე - ნაწილობრივ დაზიანებული. იგი შესრულებულია ბეთლემის მონასტრის ეზოს მოზაიკის იატაკის დასავლეთ ნაწილში.
ზომა
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
მოზაიკური ასომთავრული წარწერა
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
V AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

და ძუძ-
ეულნი მ-
ათნი ბა-
კურ და
5გრიორმ-
იზდ და ნ
აშობნი
მათნი ქ(რისტ)ე
[ - - - - - - - - - - ]
10[ - - - - - - - - - - ]
შ(ეიწყალ)ენ
ამენ

დიპლომატიური

დაძუძ
ეულნიმ
ათნიბა
კურდა
5გრიორმ
იზდდან
აშობნი
მათნიქე
[ - - - - - - - - - - ]
10[ - - - - - - - - - - ]
შენ
ამენ

თარგმანი

და ძუძეულნი მათნი: ბაკურ და გრიორმიზდ და ნაშობნი მათნი, ქრისტე, შეიწყალე, ამენ.

კომენტარი

წარწერის პირველი პუბლიკაცია ეკუთვნის მიხეილ თარხნიშვილს. მან პალეოგრაფიული ნიშნებით ეს წარწერა VI საუკუნით დაათარიღა. სიმონ ყაუხჩიშვილმა მიუთითა, რომ წარწერაში მოხსენიებული ბაკური პეტრე იბერის დედის მამის სახელი უნდა იყოს. გიორგი წერეთელმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია პალესტინის წარწერებს. იგი მიიჩნევდა, რომ წმიდა თეოდორეს სახელობის მონასტერი პეტრე იბერიელმა ააგო V საუკუნის 30-იან წლებში და მანვე შეამკო იგი ქართული წარწერებით, სადაც თვით მისი, მისი მამის და პაპის სახელებია მოხსენიებული.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო