პალესტინის წარწერა III

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
იატაკი
მასალა
მოზაიკა
აღმოჩენის ადგილი
პალესტინა, იუდას უდაბნო, წმიდა თეოდორეს სახელობის ქართული მონასტერი
გარემოებები
1952-1953 წლებში იტალიელმა არქეოლოგმა, ვირჯილიო კორბომ, პალესტინაში, იუდას უდაბნოში, ბეთლემის მახლობლად, აღმოაჩინა ქართული მონასტრის ნანგრევები, სადაც მიაკვლიეს სამ ქართულ წარწერას. ეს წარწერა შესრულებულია ბეთლემის მონასტრის სასადილოს იატაკზე და ჩასმულია ჩარჩოში. მარცხნიდან და მარჯვნიდან ჩარჩოს ახლავს სახელურები.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
იერუსალიმის ფრანცისკანელთა მუზეუმი (Studium Biblicum Franciscanum Museum)
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
ხუთივე სტრიქონი დაუზიანებლად არის მოღწეული 81,5 34
ზომა
H. 34,W. ,
ასოთა სიმაღლე
10-11,5
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
მოზაიკური ასომთავრული წარწერა 10-11,5
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
532-552 AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

შეწევნითა ქ(რისტ)ჱსითა და მ-
ეოხებითა წმიდისა თ(ეოდორ)ეჲსითა
შ(ეხიწყალე)ნ ანტონი აბაჲ და იოსია მო-
მსხმელი ამის სეფისაჲ და მა-
5მა დედაჲ იოსიაჲსი ამენ

დიპლომატიური

შეწევნითაქჱსითადამ
ეოხებითაწმიდისათეჲსითა
შნანტონიაბაჲდაიოსიამო
მსხმელიამისსეფისაჲდამა
5მადედაჲიოსიაჲსიამენ

თარგმანი

ქრისტეს დახმარებითა და წმიდა თეოდორეს შუამდგომლობით შეწყალებულ იქნეს ანტონი მამა (წინამძღოლი) და იოსია, ამ მოზაიკის მომსხმელი (მომსხმევინებელი) და იოსიას მშობლები.

კომენტარი

წარწერის პირველი პუბლიკაცია ეკუთვნის მიხეილ თარხნიშვილს. მან მიუთითა, რომ თეოდორე არის IV საუკუნის მოწამე თეოდორე ტირონი. მანვე შენიშნა, რომ ანტონი აბაჲ ცნობილია წმიდა მართას, სვიმეონ მესვეტის დედის, ცხოვრებიდან. გიორგი წერეთელმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია პალესტინის წარწერებს. იგი მიიჩნევდა, რომ წმიდა თეოდორეს სახელობის მონასტერი პეტრე იბერიელმა V საუკუნის 30-იან წლებში და მანვე შეამკო იგი ქართული წარწერებით. ანტონის წმინდა ნაწილები მიუტანია სვიმონ მესვეტესთან 552 წელს, მართას გარდაცვალებისა და სვიმეონის სვეტზე ასვლიდან ერთი წლის შემდეგ. 553 წლიდან ანტონი სელევკიის ეპისკოპოსია. გიორგი წერეთელმა მიუთითა, რომ „მართას ცხოვრების“ მიხედვით, 552 წელს ანტონი ჯერ კიდევ საქართელოში იყო და იგი ვერ შეძლებდა პალესტინის ქართული მონასტრის წარწერა გაეკეთებინა. შესაბამისად, ეს წარწერა 532-552 წლებით თარიღდება. იოსია, რომელიც ამ წარწერაშია მოხსენიებული, სხვა წერილობითი წყაროებისათვის უცნობია. იგი მიაჩნიათ იმ პირად, ვისაც ანტონი წინამძღოლმა მოასხმევინა სეფი, ანუ გააკეთებინა მოზაიკა. უფრო საფიქრებელია, რომ იოსია იყო ის პირი, რომელმაც სახსრები გაიღო მოზაიკის იატაკის გასაკეთებლად.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო