ბიბლიოგრაფიაალ. გამყრელიძე, ქართული დამწერლობის უძველესი ნიმუშები, „ძეგლის მეგობარი“, 10-11, 1967