ბიბლიოგრაფიაგიორგი წერეთელი, უძველესი ქართული წარწერები პალესტინიდან, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, 1960