რკინის ბეჭედი

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ბეჭედი
მასალა
რკინა
აღმოჩენის ადგილი
სამთავრო
გარემოებები
ნივთი აღმოჩენილია არმაზში, ქალის სამარხში.
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
საქართველოს მუზეუმი № 300
ზომა
არ არის მითითებული
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
იასპის ქვაზე გამოსახული სიუჟეტის ქვემოთ გამოყვანილია ბერძნული წარწერა. 16 19
ზომა
H. 19,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
დეკორი
რკინის ბეჭედზე დამაგრებულია იასპის ქვა, რომელზედაც გამოსახულია ძროხა ხბოთი და ძროხაზე ფოთლებგადმოფენილი ხე.

ტექსტი

კატეგორია
მემორიალური
დათარიღება
I-II AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

თარგმანი

კოვაკ (ან კუაკ)

კომენტარი

წარწერაში მოხსენიებული უნდა იყოს ქალის სახელი (ნივთი ქალის სამარხშია მოპოვებული), ნივთი მისი საბეჭდავი იყო. კოვაკი ირანული(?) წარმოშობის სახელი უნდა იყოს. გემა მიჩნეულია ქართულ ნახელავად.

დამწერლობის თვალსაზრისით წარწერა მაინცდამაინც რელიეფური არ არის. ზოგი ასოს მოხაზულობის (Α, Υ) და ენობრივი მონაცემების (υ გადმოსცემს "ვ" ბგერას? ან მთლიანად ου-კომპლექსი "ვ"-სთვის არის?) საფუძველზე იგი I საუკუნეებით თარიღდება. ნივთი მხატვრული ანალიზის საფუძველზე II ს-ით არის დათარიღებული.

გამოცემები

    თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, 261 თინათინ ყაუხჩიშვილი, ბერძნული წარწერები საქართველოში, 250-260 H. S. Nyberg, Quelques inscriptions antiques découvertes rècemment en Georgie, 231 М. И. Максимова, Стеклянные многогранные печати найденные на территории Грузии, 84-85

ფოტო