ბიბლიოგრაფიარამაზ პატარიძე, ბოლნისის ტაძრის სამშენებლო წარწერები: „მნათობი“, 1984, #1