ბიბლიოგრაფიაგურამ ყიფიანი, ბოლნისის სიონის უძველესი წარწერა: ბიზანტიოლოგია საქართველოში - 3, 2011