ბიბლიოგრაფიააკაკი შანიძე, ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტფილისი 1935