ბიბლიოგრაფიაშალვა ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, 1, 1944