მცხეთის ჯვრის მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჯვრის მონასტერი, მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ჯვრის მონასტერი, მცხეთა
ზომა
H. 1,30,W. 70/80,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ოთხსტრიქონიანია. იგი მდებარეობს ჯვრის ტაძრის სამხრეთ ფასადის ბარელიეფზე, არაწესიერი სწორკუთხედის ფორმის ფილაზე, რომელსაც გარს უვლის რელიეფური ჩარჩო, თავზე ლავგარდანით. ფილაზე (რომელიც ჩადგმულია შვერილში, ფანჯრის ზემოთ) გამოქანდაკებულია ჭაბუკი ქობულ-სტეფანოსის მუხლმოდრეკილი ფიგურა, წმ. სტეფანეს წინ. წარწერა ამოღარულია ქობულის ბარელიეფის თავს ზემოთ, წმ. სტეფანეს მარცხნივ, თავისუფალ არეზე. 25 40
ზომა
H. 40,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
595-605 AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

წ(მიდა)ო ს(ტე)ფ(ან)ე
ქობულ-
სტ(ეფანოს)ი
შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

ႼႭ ႱႴႤ
ႵႭႡႳႪ
ႱႲႨ
ႸႤ

თარგმანი

წმიდაო სტეფანე, ქობულ-სტეფანოსი შეიწყალე.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #71. ივ. ჯავახიშვილის აზრით, წარწერა VII საუკუნის I ნახევრისაა.

გამოცემები

    ნოდარ შოშიაშვილი, ქართული წარწერების კორპუსი, 164-165 M. Brosset, Rapports I, 47-4 J. Bartholomaei, Letter, M. Brosset, Bibliographie analytique des oeuvres de Marie-Felicité Brosset, p.81 თედო ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა და მწერლობისა, 61 ჯაჭვის წმ. ჯვრის მონასტერი, 24 ექვთიმე თაყაიშვილი, ჯვრის მონასტრის წარწერები ივანე ჯავახიშვილი, ახლად აღმოჩენილი უძველესი ქართული ხელნაწერები და მათი მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის გიორგი ჩუბინაშვილი, რამოდენიმე თავი ქართული ხელოვნების ისტორიიდან, 166 აკაკი შანიძე, ძველი ქართულის ქრესტომათია შ. ამირანაშვილი, ქართული ხელოვნების ისტორია, 170 Н. Г. Чубинашвили, Памятники типа Джвари, 146-147 ილია აბულაძე, ქართული წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 6-7 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათამცოდნეობა, ანუ პალეოგრაფია, 161-162; 289-290; 397 W. Djobadze, The sculptures on Eastern Facade of the Holy Cross of Mtzkhetâ, 128-129; 135 Ш. Я. Амиранашвили, История грузинского искусства ილ. აბულაძე, ქართული წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 15 П. Мурадян, Армянская надпись храма Джвари, 69

ფოტო