მცხეთის ჯვრის მოსახსენებელი ქობულ-სტეფანოსისა

ძეგლი

ობიექტის ტიპი
ფასადი
მასალა
ქვა
აღმოჩენის ადგილი
ჯვრის მონასტერი, მცხეთა
გარემოებები
არ არის მითითებული
კონტექსტი
არ არის მითითებული
ამჟამინდელი მდებარეობა
ჯვრის მონასტერი, მცხეთა
ზომა
H. 1,30,W. 70/80,
ინსტიტუცია და შიფრი
არ არის მითითებული

წარწერიანი ზედაპირი

ტექსტის მდებარეობა
წარწერა ოთხსტრიქონიანია. იგი მდებარეობს ჯვრის ტაძრის სამხრეთ ფასადის ბარელიეფზე, არაწესიერი სწორკუთხედის ფორმის ფილაზე, რომელსაც გარს უვლის რელიეფური ჩარჩო, თავზე ლავგარდანით. ფილაზე (რომელიც ჩადგმულია შვერილში, ფანჯრის ზემოთ) გამოქანდაკებულია ჭაბუკი ქობულ-სტეფანოსის მუხლმოდრეკილი ფიგურა, წმ. სტეფანეს წინ. წარწერა ამოღარულია ქობულის ბარელიეფის თავს ზემოთ, წმ. სტეფანეს მარცხნივ, თავისუფალ არეზე. 25 40
ზომა
H. 40,W. ,
ასოთა სიმაღლე
არ არის მითითებული
ანბანი, შესრულების ტექნიკა
ამოღარული ასომთავრული წარწერა.
დეკორი
არ არის მითითებული

ტექსტი

კატეგორია
მოსახსენებელი
დათარიღება
595-605 AD
დათარიღების საფუძველი
lettering

კრიტიკული

წ(მიდა)ო ს(ტე)ფ(ან)ე
ქობულ-
სტ(ეფანოს)ი
შ(ეიწყალ)ე

დიპლომატიური

წოსფე
ქობულ
სტი
შე

თარგმანი

წმიდაო სტეფანე, ქობულ-სტეფანოსი შეიწყალე.

კომენტარი

ნოდარ შოშიაშვილის ქართული წარწერების კორპუსის მიხედვით #71. ივ. ჯავახიშვილის აზრით, წარწერა VII საუკუნის I ნახევრისაა.

გამოცემები

გამოუცემელია

ფოტო