ბიბლიოგრაფიაГ.Н. Чубинашвили, , Сабчота Сакартвело, Тб. 1959