ბიბლიოგრაფიაილია აბულაძე, ქართლი წერის ნიმუშები, პალეოგრაფიული ალბომი, 1973

გვ.134
10
102-106გვ.
104-105
107-109გვ.
109-110გვ.
111-113გვ.
114-115გვ.
119 გვ.
12 გვ.
136-137 გვ.
140-142 გვ.
142-144 გვ.
145-148 გვ.
145–180
148-149 გვ.
150-151 გვ.
16-17გვ.
16-18გვ.
173-178
18 გვ.
180-187
180გვ.
181 გვ.
2, 107
213-214
217-218გვ.
231-234 გვ.
24
24 გვ.
253-257
254 გვ.
256 გვ.
256-257
256-257 გვ.
257-258 გვ.
258-259გვ.
259 გვ.
259-260 გვ.
26 გვ.
28 გვ.
31-32 გვ.
32-34 გვ.
34გვ.
35 გვ.
36-37 გვ.
39-40 გვ.
41-42 გვ.
42-43 გვ.
42გვ.
43 გვ.
43-45 გვ.
43;47 გვ.
45 გვ.
45-46 გვ.
45-46გვ.
45-47 გვ.
46 გვ.
46გვ.
47 გვ.
47-49 გვ.
49-51
51-52 გვ.
52
52 გვ.
52,53 გვ.
52-54 გვ.
53-54
54 გვ.
55
55-56 გვ.
56-58 გვ.
58
58გვ.
66 გვ.
68გვ.
76 გვ.
85-86 გვ.
9 გვ.
91-92გვ.
93-98გვ.
94
95 გვ.
96 გვ.
98 გვ.
99-102გვ.
p. 1, 1
p. 1,9
p. 107
p. 110
p. 114
p. 132
p. 14
p. 15
p. 16
p. 231
p. 250
p. 252
p. 258
p. 263
p. 421
p. 47-4
p. 48
p. 54
p. 79
p.63
p.79
p.80
p.81
pg. 607-612
pp. 128-129; 135
pp. 13-14
pp. 135-140
pp. 136, 138-140
pp. 136-137, 139-140
pp. 14-15
pp. 181-186
pp. 213-222
pp. 23-34
pp. 249-250
pp. 323-325
pp. 35-36
pp. 353-401
pp. 420-421
pp. 421-422
pp. 48-49
pp. 54-55
ст. 101
ст. 101-102
ст. 102-103
ст. 12
ст. 12.
ст. 127-129
ст. 138-145
ст. 142-143
ст. 143
ст. 143-144
ст. 146-147
ст. 147
ст. 148
ст. 16-17
ст. 18
ст. 19
ст. 194-196
ст. 27
ст. 27-32
ст. 37
ст. 39
ст. 40, 73
ст. 6
ст. 63-68
ст. 64
ст. 65
ст. 68-69
ст. 69
ст. 70-71
ст. 73
ст. 74-75
ст. 75
ст. 8-9
ст. 94
ст. 98-99
стр. 114
стр. 119-120
стр. 130-131
стр. 14-17
стр. 146-148
стр. 171-179
стр. 174
стр. 243
стр. 248-261
стр. 261-262
стр. 3
стр. 308
стр. 41
стр. 47
стр. 50
стр. 59-60
стр. 69
стр. 704-705
стр. 79
стр. 84-85
გვ. 328-329
გვ. 061
გვ. 1
გვ. 1, 107
გვ. 1, 23-24
გვ. 1-23
გვ. 10
გვ. 10-14
გვ. 100-114
გვ. 101-104
გვ. 104
გვ. 107-110
გვ. 108
გვ. 108-109
გვ. 11-14
გვ. 110-111
გვ. 111-112
გვ. 112-115
გვ. 112-116
გვ. 113-115
გვ. 116
გვ. 116-117
გვ. 116-117
გვ. 117-120
გვ. 118
გვ. 118-169
გვ. 120-121
გვ. 120-121
გვ. 121-122
გვ. 122
გვ. 122
გვ. 122-123
გვ. 123-124
გვ. 124
გვ. 124-125
გვ. 125-126
გვ. 125-126
გვ. 127
გვ. 127-128
გვ. 128
გვ. 128-129
გვ. 129
გვ. 129-130
გვ. 129-154
გვ. 13, 21
გვ. 13-25
გვ. 130
გვ. 130-131
გვ. 133
გვ. 133
გვ. 133
გვ. 133-134
გვ. 134
გვ. 135
გვ. 136
გვ. 136-137
გვ. 138
გვ. 138-139
გვ. 138-139
გვ. 139
გვ. 14, 20
გვ. 140
გვ. 140
გვ. 140-141, 294, ტაბ. X
გვ. 140-159
გვ. 142, 294, ტაბ. XI
გვ. 142-175
გვ. 143
გვ. 143-145
გვ. 146
გვ. 146-147
გვ. 148
გვ. 148
გვ. 148
გვ. 148-149
გვ. 148-149
გვ. 149
გვ. 149
გვ. 149-150
გვ. 149-150
გვ. 150
გვ. 152
გვ. 153
გვ. 153-154
გვ. 155-160
გვ. 158
გვ. 159-160
გვ. 16-17
გვ. 16-17
გვ. 16-17; 51-52
გვ. 16-22
გვ. 160-162
გვ. 161-162; 289-290; 397
გვ. 161-174
გვ. 162
გვ. 162-163
გვ. 163, 279-280
გვ. 163-164
გვ. 163-164
გვ. 164-165
გვ. 165-166
გვ. 166
გვ. 167
გვ. 168
გვ. 168
გვ. 169
გვ. 169-170
გვ. 17-18
გვ. 170
გვ. 170-172
გვ. 171-173, 296, ტაბ. XVII, სურ. 1 და 2
გვ. 173-175, 296, ტაბ. XVII, სურ. 3
გვ. 176-177, 297, ტაბ. XVIII
გვ. 178, ტაბ. XIX, სურ. 2
გვ. 178-179, ტაბ. XIX, სურ. 4
გვ. 179-180, ტაბ. XX, სურ. 3
გვ. 182-191
გვ. 185
გვ. 185-186
გვ. 185-197
გვ. 186-187
გვ. 187-188
გვ. 188-189
გვ. 19
გვ. 19-20
გვ. 191-193
გვ. 192-201
გვ. 196
გვ. 196-197
გვ. 196-197
გვ. 197
გვ. 197-198
გვ. 199
გვ. 199-200
გვ. 199-200
გვ. 2
გვ. 2-3
გვ. 2-3
გვ. 20-21
გვ. 203
გვ. 203-204
გვ. 206
გვ. 206-208
გვ. 21-22
გვ. 214-215
გვ. 218-241
გვ. 22
გვ. 22
გვ. 22-23
გვ. 222-223
გვ. 227
გვ. 227-228
გვ. 229-230
გვ. 23
გვ. 23
გვ. 23
გვ. 230
გვ. 231
გვ. 231-232
გვ. 234-240
გვ. 24
გვ. 24
გვ. 24-25
გვ. 24-26
გვ. 240-241
გვ. 241
გვ. 241-242
გვ. 241-245
გვ. 242
გვ. 243-244
გვ. 245
გვ. 247-254
გვ. 248-250
გვ. 25, 108
გვ. 25-26
გვ. 250
გვ. 250-251
გვ. 250-251
გვ. 250-260
გვ. 251-252
გვ. 251-252
გვ. 251-252
გვ. 252-253
გვ. 252-253
გვ. 252-253
გვ. 253-254
გვ. 253-254
გვ. 254
გვ. 254-255
გვ. 257
გვ. 257
გვ. 257-258
გვ. 257-258
გვ. 259
გვ. 259-260
გვ. 26
გვ. 260
გვ. 260-261
გვ. 260-261
გვ. 261
გვ. 261-262
გვ. 261-262
გვ. 262
გვ. 262-263
გვ. 263
გვ. 263
გვ. 263-264
გვ. 263-264
გვ. 264-265
გვ. 264-289
გვ. 264–266
გვ. 265-266
გვ. 265-269
გვ. 266
გვ. 266-267
გვ. 266-267
გვ. 267
გვ. 267–268
გვ. 268
გვ. 268
გვ. 268-269
გვ. 269
გვ. 269-270
გვ. 27-32
გვ. 270
გვ. 271-272
გვ. 273-274
გვ. 273-274
გვ. 275-276
გვ. 275-276
გვ. 275-278
გვ. 276
გვ. 276
გვ. 276-277
გვ. 277
გვ. 277
გვ. 278
გვ. 279
გვ. 279
გვ. 279-280
გვ. 279-280
გვ. 28-31
გვ. 280
გვ. 280-281
გვ. 282
გვ. 283
გვ. 283-284
გვ. 283-284
გვ. 283-284
გვ. 284
გვ. 285-286
გვ. 285-287
გვ. 286-287
გვ. 287-288
გვ. 29
გვ. 29-30
გვ. 291
გვ. 292-293
გვ. 294
გვ. 299-300
გვ. 30
გვ. 30-31
გვ. 304-305
გვ. 306-307
გვ. 309-327
გვ. 31
გვ. 31-32
გვ. 311-312
გვ. 316-330
გვ. 32
გვ. 320-323
გვ. 325-326
გვ. 327-329
გვ. 329-331
გვ. 329-341
გვ. 33-37
გვ. 330-332
გვ. 332
გვ. 332-333
გვ. 337-339
გვ. 34
გვ. 34-35
გვ. 341
გვ. 341-342
გვ. 35
გვ. 35
გვ. 35-36
გვ. 351-352
გვ. 355-356
გვ. 36
გვ. 36-37
გვ. 367
გვ. 367-368
გვ. 37-39
გვ. 370
გვ. 371-372
გვ. 372–374
გვ. 374-377
გვ. 377-378
გვ. 4-5
გვ. 41-42
გვ. 418
გვ. 418-419
გვ. 41; გვ. 135
გვ. 42
გვ. 42
გვ. 42
გვ. 42
გვ. 423
გვ. 43
გვ. 43
გვ. 43
გვ. 43-44
გვ. 44
გვ. 44
გვ. 44-45
გვ. 46
გვ. 46-47
გვ. 48-49
გვ. 5-256
გვ. 501-504
გვ. 527
გვ. 54
გვ. 59
გვ. 6-7
გვ. 6-7
გვ. 60-73
გვ. 61
გვ. 61
გვ. 62-63
გვ. 63
გვ. 63-64
გვ. 64
გვ. 64-66
გვ. 666-675
გვ. 67-68
გვ. 67-68
გვ. 69-70
გვ. 7-16
გვ. 7-19
გვ. 7-37
გვ. 70-71
გვ. 70-71
გვ. 71-72
გვ. 71-76
გვ. 73-80
გვ. 74-75
გვ. 75
გვ. 75-76
გვ. 75-76
გვ. 75-76
გვ. 75-76
გვ. 76
გვ. 76-77
გვ. 77
გვ. 77-78
გვ. 77-78
გვ. 78
გვ. 78-79
გვ. 79
გვ. 79
გვ. 79-80
გვ. 8-9
გვ. 81-82
გვ. 81-93
გვ. 82
გვ. 83
გვ. 83
გვ. 83-84
გვ. 84-85
გვ. 85
გვ. 85
გვ. 86
გვ. 86-87
გვ. 86-87
გვ. 86-87
გვ. 87
გვ. 87
გვ. 87-88
გვ. 87-88
გვ. 87-91
გვ. 88
გვ. 88-89
გვ. 89
გვ. 89-90
გვ. 90
გვ. 90
გვ. 91
გვ. 91-92
გვ. 92
გვ. 92
გვ. 92
გვ. 93
გვ. 94
გვ. 94
გვ. 97
გვ. 97-99
გვ. 99
გვ. გვ. 321-327
გვ.104
გვ.12-13
გვ.134
გვ.14-15
გვ.15
გვ.163-164
გვ.20
გვ.227-229
გვ.3
გვ.38
გვ.398
გვ.4
გვ.438-442
გვ.46
გვ.58-59
გვ.59-60
გვ.60-61
გვ.61-62
გვ.62-63
გვ.63-64
გვ.64-65
გვ.65-66
გვ.68-69
ხატი მოვიდა