ბიბლიოგრაფიაM. Tarchnišvili, , Le Muséon, LXIII, 3-4, Louvain, 1950